CENNÍK LOVU

12  HODINOVÉ  DENNÉ  POVOLENIE – 15 €

(od 7:00 do západu slnka)

24  HODINOVÉ  POVOLENIE – 24 €

(celý deň a celá noc)

5  DŇOVÉ  POVOLENIE – 120 €

(začiatok podľa dohody)

7  DŇOVÉ  POVOLENIE – 140 €

(začiatok podľa dohody)