CENNÍK
LOVU

DENNÉ POVOLENIE – 15€

(od 7:00 do západu slnka)

24 HODINOVÉ POVOLENIE – 24€

(celý deň a celá noc)

5 DŇOVÉ POVOLENIE – 120€

(začiatok podľa dohody)

7 DŇOVÉ POVOLENIE – 140€

(začiatok podľa dohody)