CENNÍK
LOVU

Denné povolenie – 15€ (do západu slnka)

24 – hodinové povolenie – 24€

7 dňové povolenie – 140€