CENNÍK
LOVU

Denné povolenie – 15€ (od 7:00 do západu slnka)

24 – hodinové povolenie – 24€

7 dňové povolenie – 140€