VEĽKÉ ÚLOVKY 2020

 

Stlačením nápisu váha v tabuľke zoradíte ryby podľa hmotnosti

V riadku s lupou je možné vyhľadať informácie podľa mena, typu, miesta alebo dátumu

Doplňujúce INFO vrátane FOTO môžete posielať na: miroslavcagan@gmail.com