CENNÍK
LOVU

Denné povolenie (od 7:00 do západu slnka) – 15€

24 hodinové povolenie – 24€

7 dňové povolenie – 140€