MIESTO Č.11  ARIZONA CARP LAKE

Predstavíme miesto číslo 11. Toto miesto je veľmi obľúbené pre našich návštevníkov. Nachádza sa na prvom poloostrove a ponúka veľký priestor na rybolov.