Stlačením nápisu váha v tabuľke zoradíte ryby podľa hmotnosti. V riadku s lupou je možné vyhľadať informácie.